Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže

Dotaci může získat široký okruh žadatelů na projekty zaměřené na mezinárodní mobilitu znevýhodněné mládeže. Alokace připravované výzvy je 73 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Předpokládaný příjem žádostí bude od 1. 9. 2015 do 30. 10. 2015.

Příjemce podpory:

 • Vzdělávací instituce včetně pedagogicko-psychologických poraden.
 • Agentury práce.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Kraje a obce a jimi zřizované organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovanou aktivitou je mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory je až 100 %.

Specifika a omezení:

 • Cílovou skupinou je znevýhodněná mládež pro mezinárodní mobilitu (osoby ve věku 15 – 30 let).
 • Povinný je minimálně 1 zahraniční partner z každé země, ve které budou probíhat stáže cílové skupiny (minimálně 1 zahraniční partner bude pocházet ze země Evropské unie).
 • Maximální délka projektu je 2 roky, nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2018.
 • Místem realizace je celá ČR a EU, programovou oblastí a územím dopadu je celá ČR včetně hl. m. Prahy.
 • Žádost se bude podávat pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru