Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost — Nová řešení pro tíživé sociální problémy

Dotace na podporu zvýšení kvality služeb poskytovaných servisními organizacemi prostřednictvím orientace na reálné potřeby klientů, analýzy systému poskytování služeb a principů učící se organizace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 11. 2018, 10:00 hodin do 30. 9. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, asociace a sdružení obcí a krajů, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace (pouze jako partneři bez finančního příspěvku), sociální partneři, zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních služeb a jejich zastřešující organizace, vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, agentury práce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Analýza stávajících služeb, analýza systému poskytování služeb.
 • Analýza potřeb cílové skupiny (stávající či nové), analýza potřeb přímých pracovníků služby a dalších relevantních aktérů.
 • Vývoj a pilotní testování úpravy služeb.
 • Vývoj a pilotní testování nové služby.
 • Rozšíření služby pro nový typ klientů (klienty s odlišnými problémy a potřebami).
 • Vyhodnocení fungování služby a jejího přínosu pro cílovou skupinu (evaluace).
 • Rozvoj evaluačních aktivit organizace, vzdělávání v oblasti evaluace organizace, podpora a vzdělávání projektového týmu ve specifických znalostech a dovednostech potřebných pro realizaci řešení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 90,86 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 4,14 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru