Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–22-009 Podpora sociální práce

Cílem výzvy je personálně posílit výkon sociální práce na obcích a krajích, zvýšit dostupnost sociální práce a zvýšit profesionální výkon sociálních pracovníků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 07. 2022, 10:00 do 21. 04. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
  • a) Obce,
  • b) kraje,
  • c) dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem aktivit je personálně posílit výkon sociální práce na obcích a krajích, zvýšit dostupnost sociální práce a zvýšit profesionální výkon sociálních pracovníků.
 • A – Podpora sociální práce na obcích.
 • Výkon sociální práce na úrovni obcí I. typu (vytvoření nové pracovní pozice).
 • Jedná se o výkon činností sociální práce dle § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (zvýšení dostupnosti sociální práce, o výkon a koordinace sociální práce na úrovni obcí, resp. obecních úřadů podle § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, o výkon sociální práce dle § 63 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, vytvořením nové pracovní pozice sociálního pracovníka s možností sdílení úvazku pro více obcí I. typu a vytvořením nové pracovní pozice case managera s možností sdílení úvazku pro více obcí I. typu (obsazení nového pracovního místa je nutné provést nejpozději do 4 měsíců od zahájení projektu).
 • B – Podpora sociální práce na krajích.
 • Posílení výkonu sociální práce na krajích a profesionalizace sociální práce směřuje na vytvoření nové pracovní pozice garanta sociální práce, vytvoření nové pracovní pozice nebo podpora rozšířeného/navýšeného úvazku case managera, vytvoření nové pozice sociálního pracovníka nad rámec minimálního/maximálního rozsahu úvazků (obsazení nových pracovních pozic nebo rozšíření/navýšení úvazků je nutné provést nejpozději do 4 měsíců od zahájení realizace projektu). Podpora sociální práce směřuje na rozvoj služeb napříč kraji a obcemi.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování EU / státní rozpočet / žadatel:
  • Pro obce a dobrovolné svazky obcí do 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, SR 18,265 %, žadatel 5 %.
  • Pro obce a dobrovolné svazky obcí nad 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, SR 13,265 %, žadatel 10 %.
  • Pro kraje: EU 76,735 %, SR 13,265 %, žadatel 10 % .
  • Pro hlavní město Praha a městské části hlavního města Prahy: EU 76,735 %, SR 0 %, žadatel 23,265 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR a EU.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru