Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–22– 018 — Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách

Výzva je zaměřena na podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 8. 2022, 10:00 hodin do 8. 12. 2023, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, obce, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi, příspěvkové organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, vysoké školy. 

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím podpory a rozvoje uvedených aktivit a nástrojů:
  • 1) Podpora komunitní práce.
  • 2) Podpora sociálních služeb.
  • 3) Podpora ohrožených rodin s dětmi.
  • 4) Podpora prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku a podpora služeb pro osoby závislé či závislostí ohrožené.
  • 5) Podpora řešení dluhové problematiky.
  • 6) Podpora zaměstnatelnosti osob.
  • 7) Podpora prevence zdraví.
  • 8) Podpora participativních metod práce s cílovou skupinou.
  • 9) Podpora programů zaměřených na boj s diskriminací.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %.
  • Pro obce do 3 000 obyvatel16 a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí do 3 000 obyvatel17, veřejné vysoké školy: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %).
  • Pro obce nad 3 000 obyvatel18 a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí nad 3 000 obyvatel19, organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %).
  • Pro městské části hl. m. Prahy a jimi zřizované organizace, soukromé vysoké školy, ostatní subjekty neuvedené ve výše uvedených kategoriích: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru