Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–22–025 — Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Dotace na tvorbu, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, která zlepší flexibilitu při získávání dovedností a kompetencí a umožní zvýšit účast jednotlivců na odborné přípravě, podpora nástrojů umožňujících zvyšování kvalifikace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 9. 2022, 12:00 hodin do 3. 3. 2028, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je ústřední orgán státní správy České republiky. Jeho působnost je vymezena v § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů.
 • Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporované aktivity, které mohou být realizovány prostřednictvím partnerů s finančním příspěvkem:
 • Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, která zlepší flexibilitu při získávání dovedností a kompetencí a umožní zvýšit účast jednotlivců na odborné přípravě, podpora nástrojů umožňujících zvyšování kvalifikace (mikrocertifikáty, individuální vzdělávací účty);
 • Tvorba a rozvoj nových diagnostických nástrojů pro oblast kariérového poradenství, které pomohou se zhodnocením úrovně již osvojených kompetencí a identifikací oblastí, ve kterých je třeba rozvoj dovedností podpořit;
 • Provazování a podporování systému uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu a podpora kariérového poradenství v celoživotní perspektivě;
 • Podpora analytické činnosti a podpora rozvoje digitalizace a zavádění technologických novinek do činnosti veřejných služeb zaměstnanosti zvyšujících jejich efektivitu a dostupnost, včetně zajišťování adekvátního vybavení pro zaměstnance institucí trhu práce;
 • Tvorba, rozvoj a aktualizace vzájemně provázaných soustav kvalifikací, povolání a kompetencí s vazbou na obdobné evropské modely, jejich využívání v praxi a provázání se systémem rekvalifikací a dalšího vzdělávání, revize systému rekvalifikací směrem k vyšší efektivitě a flexibilitě.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 76,735 % EU / 23,265 % státní rozpočet / 0 % žadatel.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR a EU.
 • Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace nesmí o více než 1 rok předcházet předložení žádosti o podporu.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru