Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03 — 22 — 035 — Aga management

Výzva je zaměřena na zavádění opatření souvisejících s age managementem do řízení organizace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 10. 2022, 8:00 do 23. 3. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obchodní korporace – obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích:
  • a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení;
  • b) družstva – družstvo, evropská družstevní společnost.
 • Státní podnik – státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti age managementu pro zaměstnavatele a zaměstnance, aktivity zaměřené na koučink a mentoring v oblasti age managementu, poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe.
 • Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu ve společnosti, rozvoj personálních strategií s ohledem na potřeby jednotlivých generací na pracovišti, schopnosti a potenciál zaměstnanců, tvorba personálních strategií zaměřených na výchovu nástupců na klíčové pozice.
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů zaměřených na age management, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů.
 • Profesní vzdělávání vyplývající ze zjištěných potřeb v souvislosti s age managementem. 
 • Využití nástrojů pro hodnocení pracovní schopnosti a strategií v oblasti lidských zdrojů.
 • Identifikace pracovního a profesního chování se zaměřením na pracovní preference, motivaci, postoje, styl práce a způsob interakce s ostatními lidmi (týmová práce); identifikace aktuálního pracovního potenciálu.
 • Preventivní kroky pro udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců všech generací (vzdělávací aktivity v oblasti zdraví, posilování osobních i profesních kompetencí, motivační aktivity dle různých věkových skupin).
 • Motivační poradenství, bilanční diagnostika, individuální koučování.
 • Aktivity zaměřené na generační výměnu a zohledňující specifika jednotlivých generací na pracovišti, věkovou diverzitu, podporu mezigenerační spolupráce.
 • Zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit.
 • Aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe v oblasti age managementu.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti metod učících se organizací, zavádění principů učící se organizace do praxe.
 • Aktivity na podporu flexibility, adaptability (volná nebo pružná pracovní doba, možnost výběru služeb ve směnném provozu, práce z domova, částečné úvazky, stlačený pracovní týden, sdílená pracovní místa aj.).

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 76,735 % EU / 0 % státní rozpočet / 23,265 % žadatel.
 • U výzev, u nichž je místo realizace vymezeno jakožto celá ČR a současně je požadovaný podíl žadatele na financování celkových způsobilých výdajů vyšší než nula, je kvůli zpracování žádosti o podporu v elektronickém formuláři v IS KP21+ nutné stanovit:
  • a) podíl žadatele pro tu část projektu spadající do kategorie „méně rozvinutých regionů“: 15 %,
  • b) podíl žadatele pro tu část projektu spadající do kategorie „přechodových regionů“: 30 %,
  • c) podíl žadatele pro tu část projektu spadající do kategorie „více rozvinutých regionů“: 60 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 7 000 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: Místo realizace: celá ČR a EU.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru