Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–22-043 — Podpora sociálního začleňování cílových skupin (1)

Dotace na podporu sociálního začleňování specifických cílových skupin, které spadají pod osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 12. 2022, 10:00 hodin do 8. 3. 2023, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi/kraji/hl. m. Prahou/městskými částmi hl. m. Prahy, dobrovolné svazky obcí a poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpory sociálního začleňování specifických cílových skupin, které spadají pod osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené. Tyto osoby potřebují pomoc a podporu, ale zároveň nejsou běžnou cílovou skupinou jiných výzev. 
 • Podpora cílí na přímou práci s vymezenou cílovou skupinou, zaměřenou na specifické individuální poradenství poskytované nejen na konkrétním území, tedy v konkrétní lokalitě, ale zároveň i v celorepublikové rozsahu.
  • 1) Podpora služeb pro osoby ohrožené násilím.
  • 2) Podpora služeb pro osoby ve a po výkonu trestu odnětí svobody.
  • 3) Podpora služeb pro osoby závislé či závislostí ohrožené.
  • 4) Podpora služeb pro osoby s migrační minulostí.
  • 5) Podpora služeb pro osoby bez přístřeší.

Forma a výše podpory:

 • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %.
 • Pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace do 3 000 obyv.10: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %.
 • Pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace nad 3 000 obyv., organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %.
 • Pro městské části hl. m. Prahy a jimi zřizované organizace, ostatní subjekty neuvedené ve výše uvedených kategoriích: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru