Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–22– 046 — Zkvalitnění zdravotních služeb – zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče

Dotace na podporu propojení systémů zajišťujících sociální a zdravotní potřeby klientů/pacientů za účelem zajištění koordinovaného a souvislého průchodu uživatele systémem poskytování zdravotních a sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 01. 2023, 09:00 hodin do 29. 01. 2024, 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR – organizační složka státu.
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky – organizační složka státu zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR.
 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – řízená/zřízená státní příspěvková organizace Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • A) Rozvoj a podpora integrované zdravotní a sociální péče.
  • Podporovány budou aktivity zaměřené na propojení systémů zajišťujících sociální a zdravotní potřeby klientů/pacientů za účelem zajištění koordinovaného a souvislého průchodu uživatele systémem poskytování zdravotních a sociálních služeb.
  • Aktivity musí být zaměřeny na následující oblasti:
   • Tvorba a pilotní ověření doporučeného postupu pro vytváření krajských zdravotně sociálních plánů podporujících vznik komplexního systému péče nabízející možnosti plánování, realizace, koordinace a hodnocení individuálních potřeb pacienta.
   • Tvorba a pilotní ověření obecných standardů systému komplexní sdílené zdravotně sociální péče pro pacienty se vzácnými onemocněními.
   • Tvorba a pilotní ověření systémového a koncepčního řešení multioborové ošetřovatelské a další nelékařské péče o pacienty s neurodegenerativním onemocněním (Parkinsonovou nemocí) a dalšími poruchami řízení pohybu.
   • Tvorba a pilotní ověření systémového řešení zvyšování kvality a dostupnosti domácí péče s důrazem na podporu efektivní multidisciplinární péče.
   • Tvorba a pilotní ověření systémového a koncepčního řešení ke zlepšení přístupu osob se zdravotním postižením, konkrétně osob s poruchou autistického spektra, ke zdravotní péči.
 • B) Zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče.
  • Podporovány budou aktivity zaměřené na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče na národní a regionální úrovni vč. odstraňování disparit při jejím poskytování.
  • Aktivity musí být zaměřeny na následující oblasti:
   • Tvorba a implementace prediktivních modelů regionálních potřeb a dostupnosti zdravotní péče a s tím souvisejících prediktivních modelů produkčních, ekonomických a personálních ukazatelů systému zdravotní péče.
   • Tvorba a zavedení nástrojů (Evidence-Based Medicine doporučení) pro informované rozhodování o poskytovaní primární zdravotní péče v oblastech medicíny s velkou heterogenitou kvality poskytovaných služeb.
   • Zvýšení dostupnosti onkologické a další zdravotní péče prostřednictvím využití automatického učení a umělé inteligence zaměřených na cílené vyhledávání heterogenit a nerovností v systému zdravotních služeb.
   • Vytvoření nástroje pro vyhodnocení individuálního rizika vzniku závažných onemocnění a jeho následné využití u poskytovatelů primární péče.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 001 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 60 000 000 CZK.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: EU 76,735 % / státní rozpočet 23,265 % / žadatel 0 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR a EU.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru