Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–23– 040 — Společně za vzděláváním

Dotace na profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 3. 2023, 8:00 do 9. 5. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

  • Profesní a podnikatelská sdružení: Zaměstnavatelské svazy, Sdružení podniků, Zájmová sdružení právnických osob, Spolky, Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky, Profesní komory, Svazy výrobních a spotřebních družstev, Družstva. 

Typy podporovaných aktivit:

Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. odporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 000 CZK.
  • Spoluúčast žadatele činí: 5 % — 23,265 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

  • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 3 roky (36 měsíců).
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 28. 2. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru