Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–23 — 041 — Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním

Dotace na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním, včetně zaměstnanců zaměstnavatelů ohrožených transformací ekonomiky či v důsledku globálních vlivů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 7. 2023, 8:00 hodin do 28. 11. 2025, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Úřad práce České republiky je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce ČR byl zřízen dnem 1. 4. 2011, zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním, včetně zaměstnanců zaměstnavatelů ohrožených transformací ekonomiky či v důsledku globálních vlivů;
 • Poradenské a informační aktivity v podnicích v oblasti celoživotního kariérového poradenství uzpůsobeného různým životním fázím, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti. Poradenství (nebo poradenské aktivity) tvoří: vstupní rozhovor, diagnostika vč. bilanční, poradenská činnost. Aktivity pro zaměstnance podniků procházejících, mj. z důvodu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců a zaměstnanců ohrožených propouštěním;
 • Podpora zaměstnávání propouštěných zaměstnanců;
 • Vzdělávací a rekvalifikační programy vč. zkoušky z profesní kvalifikace pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo omezujících či končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců a zaměstnanců ohrožených ztrátou zaměstnání. Vzdělávací aktivity organizované zaměstnavatelem;
 • Zkoušky z profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb. bez nutnosti absolvování rekvalifikace;
 • Zprostředkování zaměstnání;
 • Rekvalifikace – zabezpečené, zvolené;
 • Refundace mezd za dobu účasti propouštěného zaměstnance (ZoZ) na vzdělávacím kurzu, rekvalifikaci;
 • Doprovodná opatření (např. proplácení lékařských prohlídek nebo jízdného).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 3 roky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru