Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–23 — 047 — Podnikové vzdělávání (1)

Dotace na podporu profesního vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 3. 2023, 8:00 hodin do 16. 6. 2023, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Zaměstnavatelé:
  • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:
   • a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení;
   • b) družstva – družstvo, evropská družstevní společnost.
  • Státní podnik – státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
  • Státní organizace – státní organizace dle zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
  • OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
  • Evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí a pokud k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existují minimálně jeden rok.

Typy podporovaných aktivit:

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Podporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 CZK.
 • Spoluúčast žadatele činí 5 — 23,265 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2026.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 2 roky (24 měsíců).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

1 komentář na “OP Zaměstnanost plus — 03–23 — 047 — Podnikové vzdělávání (1)”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru