Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–23 — 050 — Realizační fáze šíření

Cílem výzvy je podpořit žadatele se specifickým přístupem/metodou/know-how, aby toto knowhow předali/naučili dalším organizacím a tím zlepšili situaci klientů (koncových uživatelů) těchto organizací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 3. 2023, 12:00 hodin do 31. 12. 2026, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu, Příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, Kraje, Obce, Příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi, Nestátní neziskové organizace, Osoby samostatně výdělečně činné, Poskytovatelé sociálních služeb, Veřejné výzkumné instituce, Školy a školská zařízení, Vysoké školy, Obchodní korporace, Profesní a podnikatelská sdružení, Zaměstnavatelé.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpořit žadatele se specifickým přístupem/metodou/know-how, aby toto knowhow předali/naučili dalším organizacím a tím zlepšili situaci klientů (koncových uživatelů) těchto organizací.
  Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou:
  • Realizace změny v podpořených organizacích.
  • Vyhodnocení šíření — evaluace.
  • Systémová a advokační práce.
  • Propojování podpořených organizací.
  • Zapojování nových organizací.
  • Šíření, popularizace a vzdělávání v metodě/přístupu pro širší publikum než jsou zapojené spolupracující organizace.
  • Prohlubování znalostí realizátora v metodě/přístupu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 150 000 000 CZK.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 12 500 000 CZK.
 • Spoluúčast žadatele:
  • Organizační složky státu a obdobné organizace 0 %.
  • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost 0 %.
  • Všechny ostatní subjekty 5 %.

Specifika a omezení:

 • Povinné aktivity pro všechny příjemce jsou aktivity č. 1, 2, 3 a 4, ostatní výše uvedené aktivity je možné do žádosti zařadit v návaznosti dle povahy projektu.
 • Místo realizace: celá ČR a EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru