Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–23 — 052 — Podpora zaměstnanosti v rámci regionálních partnerství paktů zaměstnanosti

Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či dalšího vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 3. 2023, 9:00 do 1. 6. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Pakty zaměstnanosti je strategické teritoriální partnerství Úřadu práce ČR, krajské samosprávy, odborových organizací, zástupců zaměstnavatelů (např. hospodářských a agrárních komor, hospodářských a sociálních partnerů zastupující zaměstnavatele) a případně dalších regionálních organizací (např. vzdělávacích institucí, podnikatelských subjektů, statutárních měst, rozvojových agentur, nestátních neziskových organizací). Cílem těchto partnerství je koordinované řešení problémů na regionálním trhu práce, včetně zajištění činností observatoří trhu práce. 
 • Oprávnění žadatelé — nositelé paktů zaměstnanosti musí mít formu:
  • 1) Spolku dle § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník či obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů či ústavu dle zákona § 402–418 č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. nebo
  • 2) Kraje, dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích – krajské zřízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či dalšího vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.
 • Primárně podporované aktivity:
  • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání.
  • Bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech.
  • Motivační aktivity.
  • Rekvalifikace, vzdělávání, zkoušky k získání profesní kvalifikace.
  • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
  • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností.
  • Zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst.
  • Podpora flexibilních forem zaměstnání.
  • Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce.
  • Realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 000 CZK.
 • Spoluúčast žadatele činí 5 — 10 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru