Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03 — 23 — 054 — Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (2)

Dotace na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny, která souvisí s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a to na území těch obcí (popř. obcí s rozšířenou působností), kde potřeba řešení sociální situace válečných uprchlíků není dostatečně řešena, zejména území s vysokou koncentrací osob s přiděleným nouzovým ubytováním v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 5. 9. 2023, 12:00 hodin do 5. 10. 2023, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace:
  • obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, ústavy, nadace.
 • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Poskytnutí sociálních služeb občanům Ukrajiny.
  • Aktivita je zaměřena na poskytnutí sociálních služeb občanům Ukrajiny.
 • 2) Poskytnutí podpory a pomoci pro řešení komplexní nepříznivé sociální situace uprchlíků a jejich rodin.
  • Aktivity zaměřené na zprostředkování či zajištění přístupu ke službám zaměřeným na oblast bydlení.
  • Aktivity zaměřené na poskytování terapeutické a poradenské podpory včetně krizové intervence.
  • Aktivity zaměřené na tlumočnické a překladatelské služby.
  • Aktivity zaměřené na zprostředkování přístupu ke službám zaměřeným na orientaci na trhu práce.
  • Aktivity zaměřené na péči o rodinu a děti.
  • Aktivity zaměřené na prevenci rozvoje ohrožení osob.
  • Aktivity zaměřené na adaptaci, začleňování, sociokulturní orientaci.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
 • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %.
 • Pro organizace zřizované obcemi, které mají do 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %.
 • Pro organizace zřizované obcemi, které mají nad 3 000 obyvatel, organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %.
 • Pro organizace zřizované městskou částí hl. m. Prahy, ostatní subjekty neuvedené ve výše uvedených kategoriích: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 % .

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR a EU.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 18 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru