Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–23-057 Sociální inovace pro budoucnost

Cílem výzvy je předcházení eskalace sociálních problémů a odstraňování jejich klíčových příčin, a to i těch, které zatím jako silně problematické nevnímáme. Mnohé z nich, pokud nebudou řešeny včas, mohou do budoucna představovat významné ohrožení kvality života ve společnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 10. 2023, 12:00 hodin do 13. 12. 2026, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu, Příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, Kraje, Obce, Příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi, Nestátní neziskové organizace, Osoby samostatně výdělečně činné, Poskytovatelé sociálních služeb, Veřejné výzkumné instituce, Školy a školská zařízení, Vysoké školy, Obchodní korporace, Profesní a podnikatelská sdružení, Zaměstnavatelé.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zjišťování potřeb a prohlubování znalostí o problému, stávající situaci a jeho možném budoucím vývoji.
 • Tvorba a testování možných řešení problému.
 • Navázání spolupráce a spolutvorba se všemi důležitými aktéry.
 • Reflexe možných budoucností (spekulativní / tranzitivní design).
 • Vyhodnocování.
 • Prohlubování znalostí věcných témat a používaných metod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 5 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR a EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru