Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–23-144 — Podpora pro uprchlíky z Ukrajiny

Výzva podporuje projekty přímého přidělení zaměřené na řešení migračních výzev způsobených vojenskou agresí Ruské federace, jež zahrnují výdaje spojené se základními potřebami a podporou osob, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 9. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – organizační složka státu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výzva podporuje projekty přímého přidělení zaměřené na řešení migračních výzev způsobených vojenskou agresí Ruské federace, jež zahrnují výdaje spojené se základními potřebami a podporou osob, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana. Projekty v rámci této výzvy využívají jednu aktivitu s názvem „Řešení migračních výzev“. Na tuto aktivitu je navázána jednotka „Podpora osob pobírajících humanitární dávku“.
  • Podpora osob z Ukrajiny, které se na území České republiky ocitly v důsledku ruské agrese a jejich příjmové, sociální a majetkové poměry byly takové, že neumožnily zajištění základních životních potřeb, a které si prostřednictvím systému MPSV požádaly o humanitární dávku a tato dávka jim byla Úřadem práce ČR vyplacena.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 100 000 000 CZK.
  • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: EU 77,56 % / státní rozpočet 22,44 % / žadatel 0 %.

Specifika a omezení:

  • Podmínkou pro zařazení osob do projektu je nepřetržité čerpání humanitární dávky po dobu alespoň 6 měsíců.
  • Do projektů v rámci této výzvy budou přednostně zařazovány nejohroženější cílové skupiny bez finančních prostředků a pečující o další osoby (děti a seniory).
  • Programová oblast a území dopadu Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru