Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–24-069 — Služby prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Dotace na zvýšení dostupnosti specializovaných sociálních služeb a dalších programů, a to jak pro oběti násilí, tak pro osoby dopouštějící se násilí, a poskytování těchto služeb v potřebné kvalitě definované standardy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 20. 6. 2024, 10:00 do 2. 10. 2024, 12:00.

Příjemci podpory:

 • a) Nestátní neziskové organizace: obecně prospěšné společnosti, evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, spolky, ústavy, nadace,
 • b) obce,
 • c) městské části hl. m. Prahy,
 • d) příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi,
 • e) příspěvkové organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy,
 • f) dobrovolné svazky obcí,
 • g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Podpora programů a služeb zaměřených na práci s oběťmi/osobami ohroženými domácím nebo genderově podmíněným násilím.
  • Komplexní programy podpory obětí/osob ohrožených domácím nebo genderově podmíněným násilím.
  • Zvyšování kvality specializovaných sociálních služeb/programů pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.
  • Síťování služeb a podpora multidisciplinární spolupráce.
 • 2) Podpora programů/aktivit zaměřených na práci s osobami dopouštějícími se násilí.
  • Programy a aktivity komplexní podpory zaměřené na soustavnou přímou práci s osobami dopouštějícími se násilí s cílem předcházet jejich dalšímu násilnému chování.

Forma a výše podpory:

 • A – cílová skupina obětí/osob ohrožených domácím nebo genderově podmíněným násilím včetně sexuálního — 100 000 000 Kč.
 • B – cílová skupina osob dopouštějících se násilí — 50 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %.
  • Pro obce do 3 000 obyvatel10 a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí a společenství obcí do 3 000 obyvatel11: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %.
  • Pro obce nad 3 000 obyvatel12 a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí a společenství obcí nad 3 000 obyvatel13, organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 8,265 %, žadatel 15 %.
  • Pro městské části hl. m. Prahy a jimi zřizované organizace, ostatní subjekty neuvedené ve výše uvedených kategoriích: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR a EU.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru