Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů

Dotace na rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast pracovně právních vztahů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 4. 2024, 9:00 do 30. 6. 2026, 12:00.

Příjemci podpory:

 • a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:
  • Svaz průmyslu a dopravy ČR,
  • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR,
  • Českomoravská konfederace odborových svazů,
  • Asociace samostatných odborů.
 • b) Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce téhož kalendářního roku, ve kterém je předkládána žádost o podporu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast pracovně právních vztahů, BOZP, prevence kritických situací a projevů násilí a na rozvoj lidských zdrojů ze strany zaměstnavatelů s důrazem na oblast legislativy dotýkající se hospodářských a sociálních zájmů sociálních partnerů (včetně např. témat spojených se zvýšením minimální mzdy a s výzkumem a přípravou možných řešení v oblasti daňového a pojistného systému a podmínek za jakých by bylo možné tyto systémy vyrovnat jak se snížením fiskální zátěže pracovních příjmů, tak s požadavky na rozšíření pracovních příležitostí ve veřejných službách) atd.
 • Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 
  • a) sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR.
   • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 mil. CZK.
   • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 60 mil. CZK.
  • b) organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají mezi sebou uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS).
   • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 mil. CZK.
   • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 mil. CZK.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2028.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 4 roky (48 měsíců).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru