Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — Podpora procesů ve službách – kraje

Cílem výzvy je zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. ledna 2024, 09:00 hodin do 31. března 2025, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje včetně hlavního města Prahy.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních, terénních služeb, včetně destigmatizačních aktivit.
 • b) Podpora transformace systému sociálních služeb a deinstitucionalizace zařízení poskytujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, starší osoby a osoby s mentálním postižením.
 • c) Podpora transformace psychiatrické péče a deinstitucionalizace zařízení poskytujících služby pro osoby s duševním onemocněním.
 • d) Podpora dostupnosti a rozvoje sociálních služeb, služeb zaměřených na prevenci ztráty bydlení a podporu udržení a získání bydlení, služeb pro rodiny a děti, služeb na sociálně zdravotním pomezí s ohledem na jejich nerovnoměrné územní pokrytí.
 • e) Koncepční, strategická a metodická opatření v oblasti sociálních služeb, služeb na sociálně zdravotním pomezí, služeb pro rodiny a děti, sociální práce, komunitní péče, sociálního bydlení.
 • f) Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění nástrojů mezioborové spolupráce, propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, výkonu činnosti sociální práce, vzdělávání.
 • g) Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, přenos dobré praxe a podpora pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů.
 • h) Rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností v sociálních službách a v dalších navazujících službách (včetně služeb pro neformální pečovatele).
 • i) Vzdělávání v oblasti odborné, koncepční, strategické a manažerské u sociálních pracovníků, pracovníků ve veřejné správě, pracovníků poskytujících sociální služby, pracovníků poskytujících či zajišťujících služby spojené se sociálním bydlením, pracovníků pracujících s dětmi, pracovníků ve službách pro rodiny a děti a pracovníků dalších organizací v oblasti sociálního začleňování.
 • j) Podpora vzniku a rozvoje služeb na sociálně zdravotním pomezí zejména v oblasti paliativní péče, péče o duševně nemocné apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 001 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 60 000 000 CZK.
 • EU – 76,735 %.
 • SR pro kraje mimo Hlavní město Praha – 8,265 %.
 • Žadatel – kraje mimo Hlavní město Praha – 15 %), Hlavní město Praha – 23,265 %).

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR a EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru