Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost — Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

Dotace na podporu zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu a zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2019 do 15. 03. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR.
 • Kraje, obce a jimi zřizované organizace.
 • Nestátní neziskové organizace: 
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Církevní právnické osoby.
  • Spolky.
  • Ústavy.
  • Nadace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora procesů při zavádění nových a inovativních služeb, postupů a metod práce v oblasti ochrany dětí a rodin: 
  • koordinace a podpora procesu změny.
  • podpora pracovníků.
  • podpora pracovníků poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám.
 • Podpora implementace inovativních procesů a služeb pro ohrožené děti a rodiny: 
  • realizace inovativních procesů a služeb.
  • zpracování a realizace komunikační strategie inovace.
  • koordinace procesu přechodové fáze.
  • pilotní odzkoušení inovativních procesů a služeb.
 • Podpora mezioborové spolupráce: 
  • podpora nastavení multioborové spolupráce.
  • rozvíjení kompetencí obcí v oblasti koordinace poskytování služeb.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • V rámci aktivit musí být prokazatelně zohledněny specifické principy práce s ohroženými dětmi a rodinami.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru