Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí, podpora tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 2. května 2019, 8:00 hodin do 31. července 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti: 
  • obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, církevní právnické osoby, nadace.
 • Možnými žadateli pro tuto výzvu jsou i místní akční skupiny (MAS).

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění a koordinace procesu plánování.
 • Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) / akčních plánů (AP).
 • Vytvoření SPRSS /AP.
 • Informování a zapojování účastníků procesu plánování.
 • Vzdělávání účastníků procesu plánování.
 • Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 CZK.
 • Míra podpory: Pro NNO činí 100 %. Pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace: 95 %.

Specifika a omezení:

 • Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru