Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost — Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze

Účelem dotace je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. dubna 2019, 12:00 hodin do 31. července 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti.
 • Obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti.
 • Dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb.,
 • Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti: 
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.,
  • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.,
  • spolky podle §214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb.,
  • ústavy podle § 402 – 418 zákona č. 89/2012 Sb.,
  • nadace (§ 306–393) a nadační fondy (§394–401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.
 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení.
 • Závazné podmínky pro vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách: 
  • akreditované vzdělávací kurzy,
  • kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
 • Akreditované/certifikované sebezkušenostní výcviky.
 • Podpora pečujících osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 000 Kč.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 
  • Pro NNO: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0%.
  • Pro podnikající subjekty: EU 85 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %.
  • Pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. června 2022.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 24 měsíců.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Programová oblast a území dopadu: Hl. m. Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru