Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost — Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko III.

Dotace na podporu opatření, která přispívají ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 23. 10. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování.
 • 2) Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • 3) Příměstské tábory.
 • 4) Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
 • 5) Dětské skupiny.
 • 6) Vzdělávání pečujících osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 700 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 3000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru