Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Finanční podpora je určena pro projekty zaměřené na různé druhy vzdělávání, analýzy a potřeby trhu práce, poradenství atd. Cílem výzvy je zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání. Celková alokace činí téměř 2 mld. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 5. 5. 2016 do 1. 3. 2021 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli Ministerstvo práce a sociálních věcí, Fond dalšího vzdělávání a Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Typy podporovaných projektů:

 • Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání a podporu spolupráce relevantních aktérů působících v oblasti dalšího vzdělávání.
 • Provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, finanční podporu pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu.
 • Tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce, produkce konkrétních informačních produktů dle potřeb jednotlivých uživatelů.
 • Realizace systémového kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, zejména na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti od trhu práce, včetně informačních a poradenských systémů podporujících volbu povolání, vyhledávání zaměstnání s cílem dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a kvalifikací nabízené pracovní síly, podpory nástrojů pro párování potřeb trhu práce a nabízené pracovní síly.
 • Podpora technického a přírodovědného vzdělávání z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 1,9 mld. Kč.
 • Minimální výše dotace je 10 000 000 Kč a maximální výše dotace je 500 000 000 Kč na jeden projekt.
 • Projekty budou financovány až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů, a to formou ex post.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat jsou 4 roky.
 • Realizace projektů se týká celého území České republiky včetně hl. m. Prahy a musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2023.
 • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

2 komentáře na “OP Zaměstnanost Rozvoj dalšího profesního vzdělávání”

 1. Hana Roubíčková

  Dobrý den,
  vedení našeho sociálního podniku Good Sailors s. r. o. z Děčína se zajímá o čerpání dotací na mzdy zaměstnanců.
  Náklady nna pořízení DHM pro nové aktivity SP jsou pouze v desítkách tisíc korun, naše vedení se představuje, že by zbytek případně získané dotace profatkurovala na již nakoupeý DHM a zbytek by využila na dlouhodobé zvýšení mezd zaměstnanců.
  Je tu taková možnost? Já zatím znalezený výzev, jsem našla pouze ty, kde jsou mzdové náklady vedeny jako neuzatelné.
  S pozdravem
  Roubíčková

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,

   podporu mezd zaměstnanců z cílové skupiny v rámci sociální podnikání je možné získat v rámci OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání. Druhá výzva se očekává na konci května. 50 % způsobilých výdajů lze použít na nákup investiční výdaje, tedy nákup DHM.

   Pokud budete mít zájem se žádostí pomoci, můžete se na nás obrátit.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru