Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na modernizaci institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti, a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně  opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráci mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 1. 9. 2015 do 1. 3. 2021.

 Příjemce podpory:

 • Pro tuto výzvu je oprávněným žadatelem Úřad práce České republiky.
 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Státní úřad inspekce práce, Výzkumný ústav práce a sociální věcí a Fond dalšího vzdělávání. Oprávnění partneři pro tuto výzvu budou bez finančního příspěvku.

 Typy podporovaných projektů:

 • Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických a řídicích) s ohledem na potřeby trhu práce.
 • Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění.
 • Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání.
 • Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce.
 • Tvorba, rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů, vyhodnocování účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti za účelem zvýšení efektivnosti služeb zaměstnanosti.
 • Rozvoj sítě EURES – kvantitativní a personální posilování jejich kapacit a odborný rozvoj EURES poradců, podpora implementace sítě EURES do veřejných služeb zaměstnanosti, vytváření EURES koordinačních kanceláří.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy : 2 622 350 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není omezena.
 • Míra podpory 82,38 % EU/ 17,62 % státní rozpočet / 0 % žadatel.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka projektu 72 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.
 • Místo realizace: celá ČR a EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru