Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP Zaměstnanost Rozvoj služeb zaměstnanosti

shutterstock_109528268.jpg
Share Button

Dotace je určena na zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Finanční alokace výzvy je 1 054 500 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se přijímají od 19. 10. 2015 do 1. 3. 2021, 23:59 hod.

Příjemce podpory:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • Státní úřad inspekce práce.
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce.
 • Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění.
 • Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání.
 • Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti na národní, zejména regionální úrovni.
 • Tvorba, rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů, vyhodnocování účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti za účelem zvýšení efektivnosti služeb zaměstnanosti.

Forma a výše podpory:

 • V rámci alokace výzvy jsou vymezeny dílčí alokace pro následující segmenty:
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí: 994 000 000 Kč.
  • Státní úřad inspekce práce: 13 000 000 Kč.
  • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: 50 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 500 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Pro MPSV a SÚIP: 82,38 % EU/ 17,62 % státní rozpočet / 0 % žadatel.
  • Pro VÚPSV: 82,38 % EU/ 12,62 % státní rozpočet / 5 % žadatel.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 4 roky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.
 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad práce ČR, Státní úřad inspekce práce, Výzkumný ústav práce a sociální věcí a Fond dalšího vzdělávání.
 • Programová oblast a území dopadu je celá ČR včetně hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>