Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost — Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko III.

Dotace na podporu vzniku nových a rozvoji existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 23. 10. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání: 
  • A) Integrační sociální podnik.
  • B) Environmentální sociální podnik.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru