Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Systémové projekty realizované MPSV a ÚP ČR

Dotace je zaměřena na sociální začleňování a boj s chudobou, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast na zlepšení zaměstnatelnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 31. 8. 2015 do 29. 6. 2018, 23:59 hod.

Příjemce podpory:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – organizační složka státu.
 • Úřad práce ČR – organizační složka státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Sociální začleňování a boj s chudobou.
 • Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu.
 • Zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Programová oblast a území dopadu je celá ČR včetně hl. m. Prahy.
 • Místo realizace je celá ČR a EU.
 • Datum zahájení realizace nesmí předcházet 1. 1. 2015 nebo o více než 1 rok předcházet předložení žádosti o podporu (podle toho, který z okamžiků je z hlediska časové osy pozdější).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru