Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost — Výzva č. 025 — Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 16. 9. 2015 do  30. 6. 2020 23:59.
 • Adresa vyhlašovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF — veřejná správa a sociální inovace, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2.

 Příjemce podpory:

 • Organizační složky státu včetně justice.
 • Státní příspěvkové organizace.
 • V rámci výzvy je podporováno partnerství s finančním i bez finančního příspěvku. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery: organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, asociace a sdružení obcí a krajů, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, Hospodářská komora ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn.
 • Zkvalitnění strategického řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě.
 • Zkvalitnění projektového řízení ve veřejné správě, zejména zavedení projektových kanceláří.
 • Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace včetně zhodnocení korupčních rizik.
 • Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy.
 • Optimalizace výkonu veřejné správy v území.
 • Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu.
 • Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu.
 • Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
 • Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy:  1 000 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 000 Kč.
 • Výše podpory projektu z OPZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR a EU.
 • Maximální délka projektu 72 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru