Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost — Výzva č. 097 — Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Dotace na podporu zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 3. 2019, 06:00 do 15. 5. 2019, 17:00.

Příjemci podpory:

 • Zaměstnavatelé:
  • Obchodní korporace – obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení; b) družstva – družstvo, evropská družstevní společnost.
  • Státní podnik – státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
  • OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
  • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
  • Evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, a pokud k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existují minimálně jeden rok.

Typy podporovaných aktivit:

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.
 • Podporované oblasti vzdělávání: 
  • Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru