Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost — Výzva č. 112 — Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině — dotace na provoz mimo Prahu

Cílem výzvy je vytvoření možnosti financování dosud registrovaných dětských skupin, které ke dni vyhlášení této výzvy nečerpaly podporu z OPZ.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 3. 2019, 10:00 hodin do 31. 05. 2019.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost.
 • V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech: 
  • 1) Dětská skupina pro veřejnost.
  • 2) Podniková dětská skupina.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 547 500 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 8 619 480 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru