Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost — Výzva č. 140 — Antivirus A II.

Cílem výzvy je zachování pracovních míst prostřednictvím mzdových příspěvků za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou a mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2021, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem v této výzvě je Úřad práce ČR.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora zachování pracovních míst prostřednictvím mzdových příspěvků za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou a mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19 – program Antivirus, režim A.

Forma a výše podpory:

  • Míra podpory – rozpad zdrojů financování 80,57 % EU / 19,43 % státní rozpočet / 0 % žadatel.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy.
  • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru