Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost výzva č. 141 — Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu

Dotace na vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. dubna 2022 9:00 hod. do 8. června 2022 12:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, vysoké školy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, Veřejné výzkumné instituce, osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva podporuje:
  • Vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.
  • Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
  • Podporovány budou pouze dětské skupiny v režimu pro veřejnost.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 590 710 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 395 736 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je oprávněn se v rámci jedné žádosti ucházet o podporu pouze jedné dětské skupiny.
 • Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 16 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. září 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru