Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Výzva č. 52 — Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Dotace na zlepšení dostupnosti a udržitelnosti kvalitních sociálních služeb, programů a činností v oblasti sociálního začleňování a k prevenci sociálního vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  do 30. 6. 2020 do 12 hod.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, nadace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství) .
 • Podpora profesionální realizace sociální práce.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti.
 • Podpora osob v přístupu k bydlení.
 • Programy právní a finanční gramotnosti a prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestabilitě osob z cílové skupiny.
 • Podpora osob v přístupu k zaměstnání a jeho udržení.
 • Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
 • Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné příslušníky.
 • Podpora aktivit přispívající k boji s diskriminací.
 • Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku.
 • Podpora služeb pro osoby po výkonu trestu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru