Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP Zaměstnanost Výzva č. 52 – Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

sustainability-3300869__340
Share Button

Dotace na zlepšení dostupnosti a udržitelnosti kvalitních sociálních služeb, programů a činností v oblasti sociálního začleňování a k prevenci sociálního vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  do 30. 6. 2020 do 12 hod.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, nadace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství) .
 • Podpora profesionální realizace sociální práce.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti.
 • Podpora osob v přístupu k bydlení.
 • Programy právní a finanční gramotnosti a prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestabilitě osob z cílové skupiny.
 • Podpora osob v přístupu k zaměstnání a jeho udržení.
 • Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
 • Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné příslušníky.
 • Podpora aktivit přispívající k boji s diskriminací.
 • Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku.
 • Podpora služeb pro osoby po výkonu trestu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>