Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Výzva č. 54 Výzva pro organizační složky státu a jimi zřízené / zřízené příspěvkové organizace

Dotace je určena na  zvyšování odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Cílem výzvy je soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptability starších pracovníků. Projekty lze naplánovat maximálně na dobu 5 let.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 5. 2018 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
 • Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.

Typy podporovaných projektů:

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ.
 • Další profesní vzdělávání starších zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ.
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů.
 • Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích.
 • Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků.
 • Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce.
 • Podpora odborné praxe a stáží v podnicích.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 726,3 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 20 mil. Kč, maximální výše dotace je 300 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory činí 100 % celkových nákladů.
 • Financování formou ex post.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů je na celém území ČR a EU.
 • Cílovou skupinou pro tuto výzvu jsou: Zaměstnavatelé, OSVČ — fyzické osoby bez zaměstnanců, zaměstnanci a potenciální noví zaměstnanci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru