Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Cílem výzvy je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Jedná se např. o podporu komunitních center, sociálního podnikání, podporu cílových skupin na trhu práce, příměstské tábory pro děti atd. Celková alokace činí téměř 2 mld. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 29. 04. 2016 do 31. 12. 2021 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupiny (obecně prospěšná společnost; spolek; ústav; zájmové sdružení právnických osob); obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované obcemi; organizace zřizované kraji; příspěvkové organizace; nestátní neziskové organizace; obchodní korporace; OSVČ; poradenské a vzdělávací instituce; poskytovatelé sociálních služeb; profesní a podnikatelská sdružení; sociální partneři; školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center.
 • Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti.
 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
 • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 1,8 mld. Kč.
 • Minimální výše dotace je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 10 000 000 Kč, pro projekty realizované v režimu podpory de minimis činí maximální výše dotace 6 000 000 Kč.
 • Forma financovaní ex ante nebo ex post.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 36 měsíců, s výjimkou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, kde je max. délka projektu 24 měsíců.
 • Realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

2 komentáře na “OP Zaměstnanost Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje”

 1. Dobrý den, chci se zeptat na co můžeme dotaci využít? Zda je to na samostatný provoz, nebo na vytvoření centra( rekonstrukce, pronájem)), kde bychom mohli řešit různé podporované projekty. Děkuji Smetanová

  1. Dobrý den,
   obce a místní akční skupiny mohou do dané výzvy předkládat své projekty v rámci podporovaných aktivit:
   1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování
   2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
   3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
   4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
   5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
   Podpora není poskytována na stavby či nákup budov, je to na dané aktivity centra.
   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru