Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Výzva pro projekci podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 — 2020

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě.

 Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 7. 9. 2015 do 31. 12. 2019.

 Příjemce podpory:

 • Organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, asociace a sdružení obcí a krajů, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy.

 Typy podporovaných projektů:

 • Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn.
 • Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici.
 • Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace včetně zhodnocení korupčních rizik.
 • Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy.
 • Optimalizace výkonu veřejné správy v území.
 • Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu.
 • Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
 • Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě.
 • Profesionalizace státní služby.

 Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 000 Kč.
 • Výše podpory projektu z OPZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu.

 Specifika a omezení:

 • Maximální délka projektu 72 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2023.
 • Sebeevaluace je povinnou klíčovou aktivitou u projektů, jejichž rozpočet je vyšší než 50 000 000 Kč.
 • Místo realizace: celá ČR a EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru