Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Záruky pro mladé

Dotace na projekty a opatření v oblasti trhu práce, které řeší specifické regionální problémy na trhu práce a jsou zaměřeny zejména na zprostředkování zaměstnání, poradenskou činnost, rekvalifikaci a podporu samostatné výdělečné činnosti, mohou získat jak fyzické, tak i právnické osoby. 

Příjem žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 30. 6. 2015.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Pro tuto výzvu je oprávněným žadatelem Úřad práce ČR.
 • Pro tuto výzvu jsou oprávněným partnerem bez finančního příspěvku kraje a školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Zprostředkování zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstnanosti.
 • Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání. Poskytování poradenství v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace.
 • Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže.
 • Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků.
 • Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, včetně obnovení nebo získání pracovních návyků.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 1.000.000.000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10.000.000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 4 roky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2023.
 • Programová oblast a území dopadu je celá ČR bez hl. m. Prahy. Místo realizace je celá ČR a EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru