Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP ŽP – 142. výzva PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu SC: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

forest-110900__340
Share Button

Dotace na zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP), lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. března 2020 (9:00) do 11. ledna 2021 (20:00).

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovaná aktivita 4.1.1:
  • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP), lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury).
  • Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
 • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč (bez DPH).
 • Určení výše podpory: Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Cílová území: Chráněná území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO), lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu, mimo území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>