Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 143. výzva – PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

people-2561562__340
Share Button

Cílem tohoto programu je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. února 2020 (9:00) do 6. dubna 2020 (20:00).
    • Příjem žádostí se prodlužuje o jeden měsíc do 7. května 2020.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“.

Forma a výše podpory:

  • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 50 mil. Kč.
  • Určení výše podpory: Max. 85 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
  • Cílová území: Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>