Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 147. výzva – PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

people-2561562__340
Share Button

Dotace na budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1.4.1: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
  • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),
  • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení.
 • Aktivita 1.4.2: Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.
  • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby včetně budování a modernizace měřicích stanic,
  • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdíle­ných databází Povodňového informačního systému.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
 • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 200 tis. Kč (bez DPH).
 • Max. 85 % celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit s výjimkou vybudování varovných systémů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 70 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2023.
 • Cílová území: Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>