Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP ŽP – 149. výzva – PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

high-water-876580__340
Share Button

Dotace na analýzy odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření a na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. října 2020 (9:00) do 1. března 2021 do 20:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1.4.1 – Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
  • Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.
 • Aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
  • Budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřicích stanic,
  • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 50 mil. Kč.
 • Výše podpory:
  • Max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude poskytována podpora max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Prodloužení termínu pro doručení podkladů k žádostem:
  • https://www.opzp.cz/prodluzujeme-termin-pro-prijem-zadosti-u-110-144-148-a-149-vyzvy/

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>