Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP ŽP – 151. výzva – PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC: 1.1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

shutterstock_114116221.jpg
Share Button

Dotace na výstavbu kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. září 2020 (9:00) do 30. listopadu 2020 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Obce a města.
  • Svazky obcí.
  • Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Typy podporovaných aktivit:

  • Aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
  • Aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Forma a výše podpory:

  • Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů. Příjmy projektu budou odečteny metodou flat rate paušální sazbou ve výši 25 % (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013). Výše podpory může být snížena v souvislosti s délkou stávající provozní smlouvy

Specifika a omezení:

  • Cílová území: Území ITI Plzeňské metropolitní oblasti.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>