Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP ŽP – 153. výzva PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SC: 3.1 – Prevence vzniku odpadů

music-2806852__340
Share Button

Dotace na vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank. Jedná se především o budování či rekonstrukci skladů potravin, o nákup svozové a manipulační techniky a o pořízení vybavení skladů potravin.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. září 2020 (9:00) do 15. března 2021 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Potravinové banky:
  • organizace, které zdarma shromažďují darované potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím, nebo instituce, které zdarma poskytují potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi a bez přístupu k základním potravinám. Subjekt musí být v době podání žádosti členem České federace potravinových bank (registrována na Ministerstvu vnitra ČR).
  • Žádosti může předkládat také Česká federace potravinových bank.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovaná aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů:
  • Vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank. Jedná se především o budování či rekonstrukci skladů potravin, o nákup svozové a manipulační techniky a o pořízení vybavení skladů potravin.
   • Nákladovost projektového záměru musí odpovídat charakteru předmětu a rozsahu projektu, cenám obvyklým v daném odvětví a místě realizace a zásadám 3E.
   • Součástí podkladů žádosti je u projektů budování infrastruktury potravinových bank souhlasné stanovisko Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR. Podklady a žádost o vydání tohoto stanoviska MŽP je nutné předložit MŽP nejpozději do 1. 2. 2021.
   • U projektů budování infrastruktury potravinových bank dále platí, že nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku odpadů musí být minimálně 30 t/rok.
   • V případě projektů budování infrastruktury potravinových bank budou do kapacity pro předcházení vzniku odpadů zahrnovány i potraviny, které by nebyly, pokud by se staly odpadem, zařazeny do skupiny 20 dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.).

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy nelze podpořit jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nákup traktoru nebo malotraktoru.
 • Veškerý materiál, se kterým bude v rámci projektu nakládáno, musí být přebírán bezúplatně.
 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>