Přeskočit na obsah

OP ŽP — 155. výzva Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika — SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Dotace na realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. prosince 2020 (9:00) do 30. června 2021 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby — podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovaná aktivita 3.4.2:
  • Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: 
   • realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.
 • V rámci této aktivity budou akceptovány pouze ty projekty, které předložily žádost pro vydání Závazného stanoviska MŽP nejpozději do 30. 4. 2021.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 50 mil. Kč.
 • Určení výše podpory: Max. 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekty analýz rizik (realizace průzkumných prací) černých skládek jsou nezpůsobilým nákladem.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Cílová území: Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru