Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP ŽP – 155. výzva Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

nature-3289812__340
Share Button

Dotace na realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. prosince 2020 (9:00) do 30. června 2021 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby – podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovaná aktivita 3.4.2:
  • Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:
   • realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.
 • V rámci této aktivity budou akceptovány pouze ty projekty, které předložily žádost pro vydání Závazného stanoviska MŽP nejpozději do 30. 4. 2021.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 50 mil. Kč.
 • Určení výše podpory: Max. 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekty analýz rizik (realizace průzkumných prací) černých skládek jsou nezpůsobilým nákladem.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Cílová území: Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>