Přeskočit na obsah

OP ŽP – 23. výzva, PO 3, SC 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Podpora je zaměřena na projekty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25 % s takovými druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat, nebo nejsou k materiálovému využití vhodné.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od  15. 10. 2015 do 5. 1. 2016.
 • Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Příjemce podpory:

 • Kraje.
 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Fyzické osoby – podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25 % s takovými druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat, nebo nejsou k materiálovému využití vhodné. Jedná se především o vedlejší produkty živočišného původu a odpad z kuchyní a stravoven. Podporována bude jak výstavba bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů, tak i vybavení či modernizace bioplynové stanice.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace: 300 000 000 Kč.
 • Výzva se vztahuje na individuální projekty.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 000 Kč (bez DPH).
 • Výše podpory je max. 85 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Cílovým územím je území celé ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

2 komentáře na “OP ŽP – 23. výzva, PO 3, SC 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů”

 1. Ing. František Ohem
  Ing. František Ohem

  Dobrý den, můžete mi poslat info o podmínkách a zda platí i pro malé BPS. Kam se o brátit atd. děkuji Ohem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru