Přeskočit na obsah

OP ŽP — 39. výzva – Úprava lesních porostů

Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 9. srpna 2023 (9:00) do 15. prosince 2023 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Městské části hl. města Prahy, Fyzické osoby nepodnikající, Fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

  • Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.
  • Aktivita 1.3.1.3 Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability.

Forma a výše podpory:

  • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč.
  • Míra financování činí max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Cílová území: Území celé České republiky.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru