Přeskočit na obsah

OP ŽP — 62. výzva — Chemická recyklace odpadů

Dotace na podporu budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 11. 2023 (9:00) do 28. 6. 2024 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Městské části hl. města Prahy, Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.5.10 — Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů.
  • Výstavba/modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. V rámci aktivity budou podporována pouze ta zařízení, která alespoň ze 80 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů: plasty 15 01 02 a 20 01 39, a plasty vzniklé úpravou odpadu komunálního původu 19 12 04 a 19 12 12.
  • Výstupy ze zařízení musí alespoň ze 70 % směřovat k následnému materiálovému využití.
  • U projektů, které zpracovávají více než 9 217 t odpadu ročně, je třeba provést individuální posouzení klimatického dopadu dle Technických pokynů pro prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu.

Forma a výše podpory:

 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.
 • Cílová území: Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru