Přeskočit na obsah

OP ŽP — 63. výzva, PO 1, SC 1.4 — Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Dotace je určena na budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni a na digitální povodňové plány. Celková alokace činí 100 mi. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 18. dubna 2017 (9:00) do 30. června 2017 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 100 mil. Kč.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 tis. Kč (bez DPH).
 • Maximální výše dotace není stanovena.
 • Projekty budou financovány až do maximální výše 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů je na území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru