Přeskočit na obsah

OP ŽP — 64. výzva — Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Dotace na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře, např. v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. dubna 2024 (9:00) do 3. března 2025 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Kraje, Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP), Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti, Národní podnik, Obce, Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem), Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Státní podniky, Veřejnoprávní instituce, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení),
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).
 • Projekty na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 300 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílová území:
  • Méně rozvinuté regiony:
   • Střední Čechy – Středočeský kraj.
   • Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj.
   • Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru